INNHOLD
1. Hvem vi er
2. Hva er personopplysninger?
3. Formål med behandling av personopplysninger
4. Personopplysninger vi behandler
5. Posisjonssporing og bakgrunnssporing
6. Rettslig grunnlag
7. Mottakere av personopplysninger
8. Datasikkerhet
9. Tilgang og korrigering
10. Oppbevaring
11. Sletting
12. Bærbarhet
13. Direkte markedsføring
14. Oppdatering av personvernerklæringen
15. Lagring og overføring av data utenfor Europa
16. Slik kontakter du oss


1. HVEM VI ER
SIA GOOSE er et kommersielt selskap registrert i Latvia (organisasjonsnummer 40203254599) med hovedkontor i Ludza, Stacijas iela 49-4, LV-5701.

SIA GOOSE er eier av GETIFY-appen for bestilling og henting av mat og drikke. Kunder (heretter kalt "brukere" eller "kunder") av GETIFY-appen legger opp den planlagte ruten, velger det beste fra det store utvalget av restauranter, kafeteriaer og matsteder (heretter kalt "spisesteder") langs ruten, bestiller det de har lyst på fra nettmenyen og henter det.

SIA GOOSE er behandlingsansvarlig for personopplysninger.
Begrepet "oss" eller "vi" refererer til eieren av GETIFY-appen, SIA GOOSE, et aksjeselskap som er grunnlagt i Latvia.

2. HVA PERSONOPPLYSNINGER ER OG HVORDAN VI BEHANDLER DEM
I henhold til personvernforordningen 2016/679 (heretter kalt forordningen) er personopplysninger enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (den registrerte). Personopplysninger omfatter all informasjon som gjør det mulig å identifisere en person, direkte eller indirekte, som fornavn, etternavn, personnummer, bostedsadresse eller faktisk oppholdssted, fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale kjennetegn ved personen, identitetsfaktorer og annen lignende informasjon som karakteriserer vedkommende og gjør det mulig å identifisere ham/henne, direkte eller indirekte.
Når det gjelder personopplysningene dine, opptrer vi som eneste behandlingsansvarlige og bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysningene.
Vår intensjon er å gi deg mest mulig informasjon om hva vi gjør med disse personopplysningene, slik at du vet hvordan de vil bli brukt når du sender dem til oss.

3. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER
 • Vi samler inn og behandler personopplysninger med det formål å sette kundene i kontakt med restaurantene (spisestedene) for å hjelpe dem med å kjøpe tjenester mer effektivt.
 • Vi viser geolokaliseringsdata, telefonnummeret til kundene, bilnummeret til kundene til spisesteder for å muliggjøre effektiv henting og kontroll av kundenes tilnærming. Geolokaliseringsdata samles inn når GETIFY-appen er aktivert på kundens mobilenhet så lenge kundens bestilling pågår. Innsamlingen av geolokaliseringsdata stopper etter at GETIFY-appen er lukket og etter at kundens bestilling er fullført eller kansellert og kunden ikke har noen bestillinger under behandling. Avhengig av de valgte enhetsinnstillingene og/eller kontoinnstillingene dine kan vi samle inn informasjon om hvor du befinner deg og hvor du reiser (eller mangel på dette) også når du ikke bruker GETIFY-appen, men bare med ditt direkte uttrykte samtykke når du installerer GETIGY-appen for tjenesteformål, f.eks. for å kunne gi deg informative varsler om behandling av bestillinger, for å kunne fortelle deg når du skal reise i tide for å hente en bestilling og for at spisestedet skal kunne informere deg om status for bestillingen din.
 • Vi kan bruke geolokaliseringsdata til å løse kvalitetsproblemer knyttet til levering av tjenester ved hjelp av spisepunkter.
 • Vi bruker kontaktopplysninger til å varsle kundene om oppdateringer av GETIFY-appen.
 • Navnet ditt, telefonnummeret ditt og e-postadressen din vil bli brukt til å kommunisere med deg i forbindelse med levering av tjenester.
 • Vi innhenter betalingsopplysninger for å behandle kunders betaling på vegne av spisesteder for tjenester levert av spisesteder.
 • Vi lagrer ikke betalingskortopplysningene som kundene oppgir. Betalingskortopplysningene behandles kun for å fullføre betalingen.
 • Kundestøtteopplysninger samles inn fra sak til sak og lagres for å løse tvister og problemer med tjenestekvaliteten.

4. PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER
 • Vi samler inn informasjon om din aktivitet i tjenestene, som vi bruker til å gi deg GETIFYs tjenester, inkludert funksjoner som er ment å tilpasse opplevelsen din og bakgrunnslokalisering for å gi bedre service (se mer detaljert informasjon om lokaliseringssporing i artikkel nr. 5):
 • Kontaktinformasjon: navn, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilde av bilen.
 • Biologisk informasjon.
 • Brukernes posisjon, reisetidspunkt og destinasjon for spisestedet. Appen bruker posisjonssporing i bakgrunnen, noe som gjør det mulig for appen å spore brukerens posisjon også når appen er lukket. Kunden kan imidlertid velge å deaktivere posisjonssporing og bruke tjenesten uten.
 • Reise- og ruteinformasjon. Posisjons- og ruteinformasjon samles inn for eksempel i form av GPS-signaler (kombinert med et tidsstempel), IP-adresse og annen informasjon fra sensorer og mottakere på eller rundt enheten din, der GETIFY-appen er installert og aktivert. Denne posisjons- og ruteinformasjonen lagres i en rutehistorikk over reiser du har foretatt mens du bruker GETIFY-appen. Hvilke typer posisjonsdata vi samler inn, avhenger delvis av enhets- og kontoinnstillingene dine. Avhengig av de valgte enhetsinnstillingene og/eller kontoinnstillingene dine kan vi for eksempel samle inn informasjon om din posisjon og reise (eller mangel på sådan) også når du ikke bruker appen, for å kunne fortelle deg når du skal dra på planlagte kjøreturer.
 • Betalingsinformasjon og historiske data.
 • Historikk over bestillinger gjort via GETIFY-appen - spesifikke behov, måltider, preferanser, inkludert allergier.
 • produktene du søkte etter mens du brukte GETIFY-appen;
 • Informasjon om tvister og tilbakemeldingsvurderinger.
 • Identifikasjonsdata for enheten som GETIFY-appen er installert på.
 • Nettsteds- og kommunikasjonsinformasjon, for eksempel informasjon som samles inn av informasjonskapsler og andre lignende sporingsteknologier når du bruker nettstedene eller appene våre.
 • Tekst, bilder og annet brukerinnhold du oppgir.

5. POSISJONSSPORING OG BAKGRUNNSSPORING
 • Med ditt samtykke som kunde skal vi behandle posisjonsdataene dine og ha tilgang til posisjonen din basert på dataene som mottas fra mobilenheten din. Vi skal kun behandle denne informasjonen i forbindelse med levering av tjenester og til fordel for deg som kunde.
 • Hvilke typer posisjonsdata vi samler inn, avhenger delvis av enhets- og kontoinnstillingene dine.
 • GETIFY-appen kan bruke posisjonssporing i forgrunnen for å vise spisesteder i nærheten og din posisjon på kartet over spisesteder. Posisjonssporing i forgrunnen utføres bare hvis du har gitt ditt samtykke.
 • GETIFY-appen kan bruke posisjonssporing i bakgrunnen hvis du har gitt samtykke til det. GETIFY vil bruke posisjonssporing når appen er lukket hvis du har gjort en bestilling og spisestedet venter på din ankomst.
 • Bakgrunnssporing brukes til å gi sanntidsinformasjon til spisestedet som forbereder bestillingen din, slik at spisestedet får sanntidsinformasjon om din nøyaktige ankomsttid, og spisestedet kan se når du er i nærheten og bringe leveransen ut til deg på det angitte hentestedet.
 • Bakgrunnssporing er ikke et obligatorisk krav for å opprette bestillinger i GETIFY-appen, men posisjonsinformasjonen er avgjørende for å gi deg den beste brukeropplevelsen, slik at du får maten du har bestilt varm når du kommer frem, og ikke trenger å vente på budet. Når du har mottatt bestillingen, har ikke spisestedet tilgang til posisjonsinformasjonen din.
 • GETIFY bruker ikke posisjonssporing til reklameformål, og denne informasjonen deles heller ikke med tredjeparts reklameplattformer.
 • Vi skal identifisere hvor mobilenheten din befinner seg fra det øyeblikket bestillingen behandles og frem til den fullføres eller kanselleres. Dette kan omfatte posisjonssporing i forgrunnen hvis appen åpnes, og posisjonssporing i bakgrunnen hvis appen lukkes.
 • Lukking av GETIFY-appen på din mobile enhet under behandling av en bestilling fra deg som kunde vil ikke lukke din tilgang til bakgrunnslokasjonen. For å avslutte tilgangen til posisjonen din via din mobile enhet må du, avhengig av innstillingene på din mobile enhet, avslutte tilgangen i innstillingene på din mobile enhet.
 • GETIFY-appen skal bruke din bakgrunnsposisjon selv når GETIFY-appen er lukket eller ikke er i bruk under behandlingen av bestillingen din for å sikre at du som kunde får fullstendig service og at spisestedene kan tilberede og levere maten til forventet tid i forhold til din bestilling. Kundens tilgang til bakgrunnslokasjonen skal opprettholdes så lenge bestillingen din er fullført eller kansellert. Så snart det ikke er noen ventende bestilling fra deg som kunde i GETIFY-appen, skal vi ikke bruke bakgrunnslokasjonen din, heller ikke når GETIFY-appen er stengt eller ikke er i bruk.
 • Informasjon om hvor du befinner deg skal være tilgjengelig for GOOSE, GETIFY-tjenesteleverandører og serveringssteder som har mottatt og behandler en bestilling. Mens bestillingen din behandles, skal vi samle inn data om posisjonen din fra mobilenheten din, inkludert nåværende posisjon og i løpet av en tidsperiode mens bestillingen din behandles, for å fastslå ankomsttidspunktet til spisestedet. Hvis dette avviker vesentlig fra tidspunktet du har oppgitt for henting av bestillingen, skal vi varsle deg om dette for å minimere risikoen knyttet til gjennomføringen av bestillingen din som kunde.

6. JURIDISK GRUNNLAG
Vi behandler kun personopplysninger på lovlig vis, dvs. hvis minst ett av følgende grunnlag kan påvises:
 • Personopplysninger behandles for å kunne levere den tjenesten som er avtalt med brukerne (kundene). Vi samler inn og behandler personopplysninger som kundene (brukerne) oppgir i forbindelse med installasjon og bruk av GETIFY-appen og nettstedet www.getify.eu. Forutsetningen for bruk av GETIFYs tjenester er at brukeren (kunden) samtykker til behandling av identifikasjons- og geolokaliseringsdata.
 • Vi kan bruke personopplysninger til å forenkle betalinger mellom kunder og spisesteder.
 • Når du har bestilt et måltid via GETIFY-appen, gis det tilleggsinformasjon til spisestedet for å lette kommunikasjonen.
 • Vi kan bruke personopplysninger til å yte kundestøtte, blant annet for å hjelpe til med å løse problemer med tjenestekvaliteten og svare på spørsmål fra kunder, spisepunkter.
 • Vi bruker kontaktopplysninger til å varsle kunder om oppdateringer på nettstedet www.getify.eu og i GETIFY-appene.
 • Personopplysninger kan også behandles på grunnlag av berettiget interesse, for eksempel i forbindelse med etterforskning og avdekking av falske betalinger.
 • Vi kan bruke personopplysninger til å forbedre GETIFY-appen (inkludert sikkerhetsfunksjonene) og nettstedet www.getify.eu ved å analysere dem for å få en bedre forståelse av dine behov, vår virksomhet og våre tjenester.
 • For å gi deg markedsføringsmateriell (rettslig grunnlag: samtykke, berettiget interesse (der vi ikke må basere oss på samtykke, for å holde deg oppdatert med nyheter om våre produkter og tjenester og for å gjøre det mulig for oss å analysere hvordan du samhandler med kommunikasjonen vår).

7. MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER
Kundenes personopplysninger utleveres kun til serveringssteder som har aktivert GETIFY-appen; i slike tilfeller vil serveringsstedet se navn, telefonnummer, bilnummer og geolokaliseringsdata for kunden (brukeren av GETIFY-appen).
I henhold til databehandlingsavtalen som er inngått mellom serveringsstedene og GETIFY, har serveringsstedet rett til å oppbevare kundedataene knyttet til utførelsen av tjenesten i maksimalt 1 måned etter at leveringstjenesten er utført.

8. DATASIKKERHET
Vi bruker tjenester levert av tredjeparter for å hjelpe oss med å drive og administrere virksomheten vår.
Dette er tredjeparter som for eksempel kredittinstitusjoner i forbindelse med oppgjør som skal foretas, våre leverandører av informasjonsteknologi og databaser og deres leverandører av administrasjonstjenester, leverandører av cloud computing-tjenester, leverandører av juridiske tjenester, regnskaps- og revisjonstjenester.
Tredjeparter som vi sender kommersiell og annen kommunikasjon og informasjon gjennom, tar opp telefonsamtaler i vårt kundesenter, tredjeparter som utfører kundeundersøkelser på våre vegne og sammenstiller resultatene av disse undersøkelsene.
I hvert enkelt tilfelle gir vi bare den behandlingsansvarlige den mengden opplysninger om deg som er nødvendig for det aktuelle formålet og oppgaven.
Opplysningene behandles kun for dette formålet og denne oppgaven, og de beskyttes i samsvar med kravene i forordningen og andre gjeldende lover og forskrifter.

9. TILGANG OG KORRIGERING
Du kan få tilgang til og oppdatere personopplysningene dine via GETIFY-appen. Du har rett til å be om at personopplysningene dine oppdateres, endres eller slettes, samt be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine. Dette skal gjøres skriftlig, og dine forespørsler skal behandles etter at vi har verifisert deg som kunde.

10. OPPBEVARING
Personopplysningene dine lagres så lenge du har en aktiv brukerkonto i GETIFY-appen. Hvis kontoen din avsluttes, slettes personopplysningene dine (i henhold til retningslinjene som er beskrevet i dette avsnittet) fra databasene, med mindre det er nødvendig å oppbevare dem for andre eksepsjonelle formål, for eksempel regnskap, tvisteløsning eller forebygging av svindel.
Økonomiske opplysninger om spisepunkttjenester som leveres til kunder, lagres i 3 år etter siste kjøp.
Opplysninger som er nødvendige for regnskapsformål, lagres i 7 år (etter siste kjøp).
Ved mistanke om straffbare forhold, svindel eller falske opplysninger vil opplysningene bli lagret i 10 år etter at kontoen din er avsluttet.
Ved betalingstvister vil opplysningene bli oppbevart til kravet er innfridd eller til utløpsdatoen for slike krav.
Vær oppmerksom på at avinstalleringen av GETIFY-appen på enheten din ikke fører til at personopplysningene dine slettes.
Hvis GETIFY-appen ikke har vært brukt på en stund, kan vi kontakte deg og be deg bekrefte om kontoen fortsatt er aktiv. Hvis vi ikke mottar noe svar, vil kontoen bli stengt, og personopplysningene vil bli slettet, med mindre det er nødvendig å oppbevare dem av hensyn til regnskap, tvisteløsning eller forebygging av svindel.

11. SLETTING
Du bør også huske på at en forespørsel om å slette personopplysningene dine bare er mulig hvis vi sletter kontoen din. Som et resultat av dette vil du ikke kunne bruke GETIFY-appen via en konto som er slettet.

12. BÆRBARHET
Vi vil svare på alle forespørsler om overføring av personopplysninger som sendes inn via e-post innen en måned og spesifisere når dataoverføringen vil finne sted. Etter at vi har verifisert den aktuelle kunden, gir vi deg personopplysningene dine, som omfatter kontaktinformasjon, de siste tre års reisehistorikk og betalingsinformasjon.

13. DIREKTE MARKEDSFØRING
Vi bruker bare e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til å sende direktemarkedsføringsmeldinger hvis du har gitt oss tillatelse til det via nettstedet www.getify.eu eller via GETIFY-appen. Vi kan tilpasse direktemarkedsføringsmeldinger ved hjelp av informasjon om hvordan du bruker GETIFYs tjenester (brukshyppighet, reiser, betalinger).
Hvis du ikke lenger ønsker å motta direktemarkedsføring, kan du klikke på lenken "Avslutt abonnement" i bunnteksten i e-posten vår eller i profilseksjonen i GETIFY-appen.

14.OPPDATERING AV PERSONVERNERKLÆRINGEN
Personvernerklæringen er tilgjengelig på nettstedet www.getify.eu og i GETIFY-appen. GOOSE forbeholder seg retten til ensidig å oppdatere personvernerklæringen. Dersom vi foretar endringer i personvernerklæringen, skal du bli varslet om dette og finne den nyeste versjonen av personvernerklæringen på nettstedet www.getify.eu og i GETIFY-appen.

15. STORAGE AND TRANSFER OF DATA OUTSIDE EUROPE
GOOSE skal primært behandle og lagre opplysningene dine i Europa basert på hvor GOOSE er lokalisert. For å sikre levering av tjenester kan vi imidlertid overføre personopplysningene dine til våre samarbeidspartnere som deltar i levering av tjenester utenfor EU. Hvis dette skjer, skal GOOSE varsle tjenesteleverandøren om at et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger skal sikres i jurisdiksjoner utenfor EU der personopplysninger behandles og/eller lagres. Overføring av data til land utenfor EU skal kun skje i den grad det er nødvendig for å levere tjenester til deg som kunde.

16. HVORDAN KONTAKTE OSS
Tvister knyttet til behandling av personopplysninger løses gjennom kundestøtte (info@getify.eu).
Velg et annet språk